Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.fanfaremerkelbeek.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Alle informatie op de website www.fanfaremerkelbeek.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Fanfare Sint Joseph Merkelbeek onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing, die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Fanfare Sint Joseph Merkelbeek is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij Fanfare Sint Joseph Merkelbeek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Fanfare Sint Joseph Merkelbeek.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Fanfare Sint Joseph Merkelbeek.