Vrienden van de Fanfare
Drukkerij Bakker
Boersma, P.
Boersma, C.
Daniels, P.
Dohmen, L.J.
Hendricks, J.
Kerkelijke Stichting Het Werk
Kuijpers, B.
Loo, P.
Orbons, J.
Sambeth, E.
Schuivens, S.
Spierts, G.
Verhooren, T.

 

In verband met de AVG mogen wij uw naam alleen vermelden als u ons daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. U kunt hiervoor onze privacypolicy opvragen bij het secretariaat of nalezen op onze website. Indien u alsnog vermeld wil worden op onze website, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat: fanfare.merkelbeek@gmailcom.

Wij willen onze vrienden (ook diegenen die niet vermeld zijn) van harte bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage.